ฝ่ายใบอนุญาตรถ

ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่
รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ใหม่ (ชนิดชั่วคราว 1 ปี)
สามารถจองและขอรับคิวได้ที่
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีทุกวันทำการ
ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น.
สอบถาม โทร.0-3827-5202 ต่อ 25
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอบางละมุง
สอบถาม โทร.0-3806-9054
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอหนองใหญ่
สอบถาม โทร.0-3821-8849
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอศรีราชา
สอบถาม โทร.0-3849-3233

 


สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
เลขที่ 147 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี
Contact : chonburi@dlt.motc.go.th
 โทร : 038 - 275200

มุมความรู้
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายวิชาการ
ตรอ.ชลบุรี
ตารางค่าโดยสาร
รถโดยสารประจำทาง
หมวด 1
หมวด 4
รถขนาดเล็ก
     

เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควร ใช้ Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป ความละเอียดหน้าจอที่ 800 x 600 พิกเซล