สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี จัดสัมมนาระดมความเห็นเกี่ยวกับการจัดระเบียบรถรับส่งนักเรียนอย่างยั่งยืนในส่วนภูมิภาค และการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน และการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2556
ณ โรงแรมชลอินเตอร์ อ.เมือง จ.ชลบุรี

<< Back

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
เลขที่ 147 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี
Contact : chonburi@dlt.motc.go.th
 โทร : 038 - 275200

 
 
     

เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควร ใช้ Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป ความละเอียดหน้าจอที่ 800 x 600 พิกเซล